PENFOLDS BIN 150

1.600.000

Vang Penfolds là dòng vang Úc lừng danh nhất hiện nay. Bin 150 được Vintage 2017 Andrew Caillard MW cho 99/ 100 điểm và Dan Murphy’s Wine Panel đánh giá 97/ 100 điểm

Cho phép đặt hàng trước