PENFOLDS BIN 407

2.500.000

Vang đỏ Bin 407 được thu hoạc thủ công lựa chọn cẩn thận những trái nho chín ngon nhất để làm rượu. Rượu sau khi lên men được ủ 12 tháng trong thùng gỗ sồi Pháp và Mỹ. Thưởng thức từ giờ đến 2028.

Cho phép đặt hàng trước