PENFOLDS BIN 389

2.200.000

Vang Penfolds là dòng vang Úc lừng danh nhất hiện nay, Penfolds Bin 389 Cabernet-Shiraz niên vụ 2016 được James Suckling cho 96/100 điểm, Decanter đánh giá 94/100 điểm, Robert Parker’s Wine Advocate đánh giá 91/100 điểm, Australian Wine Companion đánh giá 96/100 điểm.